Secretaria d'Estat

Compartir

Aquesta secció conté informació sobre les estructura orgànica i Organismes depenents de la Secretaria d'Estat de Comerç així com les funcions i competències que li corresponen.